Informatika pre piatakov

22.11.2010 21:31

1.Moje meno.doc (23,5 kB)

2. zopakuj si pojmy z informatiky /13otázok/  Test z informatiky.zip (63,3 kB)

3.Testujeme sa na INFORMATIKE.zip (659,4 kB)  / 12 otázok/

4. Word - textvý editor - cvičenie - Cvičenie.formátovaniedoc.doc (28 kB)

5. Ako vyzerá naformátovaný text :Slivkový koláč.doc (24,5 kB)

6.Učebnica – práca s PC.doc (738 kB)

7.Pozri čo nás dnes čaká!Veverička.doc (34,5 kB)

8. OtvorCVIČENIE.doc (28 kB)

9. Word - tabuľka, vložiť riadok, zlúčiť bunky, rozdeliť bunky  Rozvrh hodín.doc (33 kB)

10. zoznam žiakovZoznam žiakov.doc (52,5 kB)

11.Microsoft Word-1.ppt (1,2 MB)

12. Preukaz člena V. triedyPreukaz člena V .triedy.doc (31,5 kB)

13. www.bezpecnenainternete.sk/?file=deti

14. Tvorba Komiksovwww.stripcreator.com/make.php

15. VysvedčenieVysvedcenie.doc (211 kB)