Novinky

Riešenie problémov - Programovanie

18.07.2010 16:20
Karticky_01.zip (2,9 MB) Panak1.zip (336,6 kB) Hrady.zip (1,4 MB) zivyObraz.zip (5,1 MB)

Webová prezentácia bola spustená

18.07.2010 14:25
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Táto webová prezentácia má slúžiť ako pomoc pri vyučovaní Informatickej výchovy a informatiky. Deťom má poslúžiť na pomoc pri prácí a zároveň aj na prezentáciu svojich prác.

Myšlienková mapa

bubbl.us/edit.php