Webová prezentácia bola spustená

18.07.2010 14:25

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

Táto webová prezentácia má slúžiť ako pomoc pri vyučovaní Informatickej výchovy a informatiky. Deťom má poslúžiť na pomoc pri prácí a zároveň aj na prezentáciu svojich prác.